Category Archives: ประเทศเวียดนาม

เมืองฮานอย

เมืองฮานอย (Hanoi)

ในศตวรรตที่ผ่านมา กรุงฮานอยกลายเป็นเมืองหลวงของเวียดนามที่มีความเจริญขึ้นอย่างมาก หลังจากสงครามเวียดนามจบลง . . . ในใจกลางของเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเอเชียแบบ outdoor รวมถึงสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แม้ว่าจะผ่านสงครามเวียดมาแล้วก็ตาม และที่เมืองฮานอยยังมีถนนคนเดินที่มีต้นไม้เรียงรายเป็นระเบียบสวยงาม นัก่องเที่ยวยังจะได้ช้อปปิ้งชมสินค้าในตลาดที่ผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลา , นั่งจิบกาแฟในร้านสไตล์โบราณ และ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญอย่าง มหาโรงละครโอเปร่า, บ้านประธานาธิปดี และมหาวิหารเซ็นท์ โจเซฟ

พระราชวังทังลอง

พระราชวังทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long)

   สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมด ซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์ Ho และถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1379 แต่ยังคงหลงเหลือโครงสร้างให้เห็นในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เพราะเป็นราชวังหินแห่งเดียวหลงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงถูกยกย่องให้เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างโดยใช้เทคโนโลยีในแบบสมัยก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพิศวงว่าคนสมัยนั้นสามารถสร้างพระราชวังที่งดงามอย่างนี้ได้อย่างไร